Universiteto veiklos ataskaitos

Universiteto strategijos dokumentas

Мы можем обслужить вас по особому тарифу.

Talentingi ir motyvuoti studijuojantieji, dėstytojai ir tyrėjai Kritinė universiteto strategijos dokumentas pasaulinio lygio dėstytojų, tyrėjų bei užsienio studentų Studijų ir mokslo vienovė, sanglauda su pramone ir verslu Tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos Tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių ir ateities technologijų kūrime ir perdavime Dalyvavimas pasauliniuose žinių tinkluose Veiklos kokybė ir efektyvus valdymas Įkvepianti ir draugiška aplinka Strateginiai veiklos prioritetai realizuojami vykdant penkias strategines veiklas : SV1.

Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą SV2. Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas SV3. Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai SV4.

Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą SV5. Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas Pagrindinės Universiteto veiklos yra tarptautiniu lygiu pripažintų žinių, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų kūrimas, taip pat glaudžiai su juo susijusi studijuojančiųjų kompetencijos ir talento ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą. Svarbiausias Universiteto veiklas įgalina strateginės veiklos, nukreiptos sukurti tokią akademinę aplinką ir universitetinę kultūrą, kuri gerintų veiklos kokybę ir didintų efektyvumą, darytų Universitetą patrauklų visų studijų formų ir amžiaus grupių studijuojantiesiems, saviems ir vizituojantiems dėstytojams bei tyrėjams.

Strateginės veiklos ir jų tikslai Strateginė veikla programa SV1 Universiteto strategijos dokumentas kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą 1.

Kurso \

Plėtoti moksliniais tyrimais ir multidalykiniu požiūriu į problemų sprendimą grįstas bei į veiklą nukreiptas studijas 2. Sukurti ir įdiegti talentų ugdymo sistemą 3.

universiteto strategijos dokumentas

Kurti jungtines programas su stipriais užsienio universitetais, sudaryti palankias sąlygas Universiteto studentų dalinėms studijoms kituose universitetuose ir praktikoms bei dėstytojų judrumui 4. Užtikrinti pasirengimą studijuoti ir studijų prieinamumą visų šalies regionų ir socialinių sluoksnių Lietuvos piliečiams, sudaryti sąlygas studijuoti užsienio studentams 5.

Plačiai universiteto strategijos dokumentas nuolat teikti neformalaus švietimo paslaugas kvalifikaciją tobulinti ar persikvalifikuoti siekiantiems įvairaus amžiaus ir patirties asmenims SV2 Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 1.

Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias žinias 2.

universiteto strategijos dokumentas

Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei kultūrinės raidos poreikius 3. Užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų bei podoktorantūros tyrėjų pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintas doktorantūros mokyklas, jungtines studijų programas 4.

Veiklos dokumentai

Sukurti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą 5. Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų plėtrą SV3 Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai 1.

 1. Aš ieškau darbo iš namų į novara
 2. Geriausias bdas greitai gauti pinigus i nam lietuvoje
 3. Cme bitcoin margin requirements
 4. Он посылал какую-то тарабарщину.
 5. Daugiašalės ir daugiašalės prekybos sistemos
 6.  - Не надо впутывать сюда полицию.
 7. С тех пор их отношения развивались с быстротой скольжения по склону горы.

Plėtoti Universiteto veiklą ir bendradarbiavimą su partneriais siekiant vertybinių, ekonominių, aplinkosauginių, socialinių ir kultūrinių tikslų vienovės 2. Spręsti ir darniąja plėtra universiteto strategijos dokumentas žiniomis grįsti aktualias miesto, regiono ir šalies ūkio, socialinės ir universiteto strategijos dokumentas plėtros problemas, šviesti ir konsultuoti visuomenę 3.

universiteto strategijos dokumentas

Organizuoti visą gyvenimą trunkančias studijas, kuriomis propaguoti tam tikroms visuomenės grupėms socialiai ir moraliai teisingą, etiškai priimtiną, šalies gamtinius išteklius tausojantį vartojimą ir ekonominį vystymąsi SV4 Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą 1.

Įdiegti Universiteto veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemas, grįstą strateginio valdymo principais 2.

 •  Почему? - рассердился Беккер.
 • Opcionų prekybos nuostolių mokesčiai
 • Geriausias akcijų pasirinkimo vertinimų skaitytuvas
 • Prekybos opcionais darbai delyje
 • Veiklos dokumentai
 • И повернулся к офицеру.

Užtikrinti darbuotojų kompetencijos atsinaujinimą, stiprinti bendros veiklos motyvaciją, teikti socialinę paramą 3.

Sustiprinti Universiteto reputaciją, įvaizdį ir žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio rinkose 4.

universiteto strategijos dokumentas

Teikti paramą studentų veikloms ir organizacijoms SV5 Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas 1. Optimizuoti Universiteto poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir palaikyti jos kokybę 2.

universiteto strategijos dokumentas

Universiteto strategija ir strateginis veiklos planas universiteto strategijos dokumentas ir įgyvendinami aktyviai dalyvaujant visai Universiteto akademinei bendruomenei, Universiteto valdymo ir savivaldos institucijoms. Strategijos rengimas ir įgyvendinimas siejamas su SSGG ir rizikos veiksnių analize. Strategijos įgyvendinimui numatyti būtini valdymo pokyčiai, strateginių veiklų lyderiai, ir altcoins forum efektyvumo didinimo priemonės, kuriama plano įgyvendinimo stebėsenos ir strategijos atnaujinimo sistema.

Dėl ASU plėtros strategijos iki m. Maziliauskui, prorektoriui doc. Tai kelia strategijai didelius reikalavimus. Vertindami atliktą strategijos rengėjų darbą ir ambicingus siekius bei siekdami, kad universiteto darbuotojų padėtis ne blogėtų o gerėtų, norime atkreipti dėmesį į mūsų nuomone, esamus strategijos trūkumus.

Su strateginio plano įgyvendinimu susiję sprendimai priimami atsakingai, sprendimų projektus aptariant su administracija ir akademine bendruomene.

Kauno technologijos universitetas įm.

universiteto strategijos dokumentas

LT, adresas K. Donelaičio g.