C6 114 x 162 mm, 75g / m2

Pradžia darbo vokai. Bendra informacija

Turinys

  pradžia darbo vokai

  Pagrindinis » Ieškantiems darbo » Noriu kurti verslą Užimtumo tarnybai paskelbus savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama steigti darbo vietą. Paramos darbo vietoms steigti atrankų paskelbimo grafikas metams Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, pradžia darbo vokai 1.

  pradžia darbo vokai

  Kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas ; 2. Pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu dieną atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t.

  Vertinant savarankiško užimtumo lošimų valdžios dvejetainiai variantai paraiškas, didelis dėmesys skiriamas didinti užimtumą kaimo vietovėse, didžiausio pradžia darbo vokai teritorijose, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis, planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

  pradžia darbo vokai

  Su paraiškos vertinimo kriterijais galite susipažinti: Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškų atitikties užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimas Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį.

  Paraiškoje vienos planuojamos darbo pradžia darbo vokai subsidijos dydis neviršija 31,03 Lietuvos Respublikos Pradžia darbo vokai patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos ,26 eurų savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną.

  Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui ilgalaikis materialus turtas ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui iki 50 proc. Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal savarankiško užimtumo rėmimo nustatytus paraiškos vertinimo kriterijus.

  pradžia darbo vokai

  Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, yra vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus. Paraiška gali būti popierinė arba elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų, nenagrinėjama.

  pradžia darbo vokai

  Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo formą rasite čia. Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja:.

  pradžia darbo vokai