Asmeninių pasirinkimų strategija

Pasirinkimo strategijos modulis, Finansų strategijos ir valdymo modulis

Turinys

  Studijų dalykas — tai mažiausias studijų programos turinio elementas.

  dvejetainiai variantai atm v2

  Studijų modulis — iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima modulio apimtis — 10 kreditų. Kolegijos nustatytos formos dalykų ir modulių aprašuose yra pateikiamas dalyko modulio tikslas, anotacija, siekiami studijų rezultatai, kurie siejami su studijų programos siekiamais studijų rezultatais, taip pat dalyko modulio turinys, studentų pasiekimų vertinimo reikalavimai, studijuojamos literatūros sąrašas.

  aš ieškau darbo iš casa serio napoli

  Dalykai moduliai skirstomi į privalomus, alternatyviai pasirenkamus ir laisvai pasirenkamus. Privalomieji dalykai pasirinkimo dalykas yra — tai dalykai moduliaisuteikiantys pasirinktos studijų krypties žinių ir kompetencijų pagrindus.

  Pasirenkamieji alternatyvieji dalykai moduliai — tai dalykai, esmingai papildantys bendrąjį koleginį ir pasirinktos studijų krypties išsilavinimą.

  darbas iš namų inspektoriaus

  Šiuos dalykus modulius studentas turi pasirinkti iš studijų pasirinkimo strategijos modulis plane pateikto sąrašo. Laisvai pasirenkamuosius dalykus moduliai studentas gali rinktis iš Kolegijoje siūlomų dalykų modulių sąrašo.

  geriausia knyga apie dienos prekybos strategijas