PRANEŠIMAS dėl namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų moterų ES

Nedelsiant dirbti iš namų

T. Davulis. Koronavirusas ir darbo teisė

Pro 23, Koronaviruso plitimo pasekmes jau juntame ir dar jusime labai ilgą laikotarpį. Pats laikas trumpai aptarti, kokios šios pasekmės yra darbuotojo ir darbdavio santykiui, kaip darbo teisė šiuo metu reguliuoja tokias situacijas.

Svarbu, kad sprendimus dėl darbo organizavimo keitimų tiek valdžios institucijos, tiek darbdaviai priimtų labai greitai. Kita vertus, jų efektyvumas priklausys nuo to, kaip bus pasinaudota įstatymo teikiamomis aiškinimo galimybėmis.

Darbo teisės normomis siekiama pasiekti darbdavio ir darbuotojo interesų balanso, tačiau ypatingomis sąlygoms esant yra būtinas abiejų šalių susiklausymas ir įsiklausymas. Tikėtina, kad aiški nedelsiant dirbti iš namų ir darbuotojų atstovų darbo tarybų, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų, profesinių sąjungų įtraukimas bent jau nuotoliniu būdu į sprendimų priėmimą ir darbuotojų informavimą padės greičiau įveikti šią krizę.

Tad keletas įžvalgų apie darbo teisės nuostatų taikymą šiomis ypatingomis sąlygomis. Darbuotojo pareiga pranešti Pirmiausia pastebėtina, kad darbuotojas turi pareigą pranešti apie savo užsikrėtimą virusu arba patekimą į rizikos grupę asmenys, atvykę iš padidėjusio sergamumo regionų, noriu dirbti namuose per oro uostus ir pan. Tai nedelsiant dirbti iš namų iš Darbo kodekso DK 24 str. Darbdavys turi teisę klausti ir sužinoti, kurioje šalyje buvo ir kokiu maršrutu keliavo darbuotojas savo žiemos atostogų metu.

DARBAS IŠ NAMŲ (MATRICOS)

Tokie asmeninio pobūdžio klausimai šiomis aplinkybėmis yra leidžiami, nes tik jų pagalba nedelsiant dirbti iš namų gali imtis reikiamų apsaugos ar prevencinių priemonių. Darbdavio sprendimas dėl užsikrėtusių ir rizikos grupėje esančių asmenų Teisine prasme reikia išskirti dvi grupes darbų ir veiklų, kurios įstatymuose reglamentuojamos skirtingai.

nedelsiant dirbti iš namų

Privalomas nušalinimas be darbo užmokesčio mokėjimo kyla iš įstatymo reikalavimų. Jei darbai vykdomi srityse, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis žr.

Jei dirbami darbai, įtraukti į specialų sąrašą maisto gamyba ir realizavimas, prekyba dvejetainiu pasirinkimu priežiūra, vaikų iki.

Tokio perkėlimo galimybė vis tiek išlieka labai siaura. Tokiems asmenims iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo draudžiama tęsti darbus. Tokiu atveju darbo užmokestis jiems nemokamas DK 49 str. Ligos išmoka šiuo atveju mokama įstatymo nustatyta tvarka.

  • T. Davulis. Koronavirusas ir darbo teisė – Teisė profesionaliai
  • PRANEŠIMAS dėl namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų moterų ES
  • 9 klaidos, kurios žudo produktyvumą dirbant iš namų - DELFI Darbas
  • Nuotolinis darbas: naujiems įpročiams susiformuoti reikia dviejų mėnesių | bsa.lt

Kitose aukščiau nepaminėtose veiklose darbuotojo nušalinimas nuo darbo ar kitokia darbo atlikimo forma yra darbdavio diskrecijos reikalas. Nepriklausomai nuo ekstremalias situacijas reguliuojančių įstatymų reikalavimų ar pareigūnų nurodymų, darbdavys privalo imtis priemonių klientų ir darbuotojų sveikatai apsaugoti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 str.

Kol nėra paskelbtos imperatyvios priemonės įstatymo nustatyta tvarka, taip pat kai jos yra paskelbtos, tokias apsaugines ir prevencines priemones gali taikyti ir pats darbdavys, individualiai įvertinęs situaciją savo darbovietėje, atsižvelgdamas į rizikos veiksnius ir savo veiklos specifiką. Dėl ilgojo šio viruso inkubacinio laikotarpio, didelis žmonių skaičius patenka į padidintos rizikos grupę pvz.

Darbuotojai savo iniciatyva gali naudotis kasmetinėmis apmokamomis atostogomis ar nemokamomis atostogomis. Darbdaviai turi žinoti, kad pažeidus pareigą nušalinti darbuotoją, darbdaviui be administracinio ir baudžiamojo poveikio priemonių, gali kilti ir turtinė atsakomybė — atlyginti žalą klientams arba darbuotojams, jei bus nustatyta, kad toks darbuotojas pernešė virusą kitiems darbuotojams DK str.

Darbas namuose — nuotolinio darbo forma Dirbti nuotoliniu būdu nėra darbuotojo prievolė DK 52 str. Iš darbuotojo pavaldumo prievolės ir darbdavio teisės organizuoti darbo procesą DK 32 str. Šiuo atveju darbdavys dėl pandemijos protrūkio grėsmės savo iniciatyva nustatęs, kad darbuotojas privalo dirbti namie, neturi tam gauti nedelsiant dirbti iš namų sutikimo.

Pasirinkimo sandorių indekso prekybos strategijos atveju darbdavys turi sudaryti sąlygas dirbti kitoje vietoje pvz.

Individualūs susitarimai dėl darbo valandų skaičiaus, apmokėjimo už tokį darbo laiką ar darbo sąlygų sudarymo taip pat galimi.

nedelsiant dirbti iš namų

Jei techninės priemonės neleidžia tinkamai atlikti savo pareigų ne darbo vietoje, reikia rinktis kitą sprendimą. Jei darbuotojas prašo dirbti nedelsiant dirbti iš namų, tačiau darbdavys su tuo nesutinka, problema reguliuotina pagal DK 52 straipsnio 2 dalies taisykles: jeigu nedelsiant dirbti iš namų neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį nedelsiant dirbti iš namų darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

Jei iš esmės darbuotojo darbas gali būti dirbamas namuose, darbdavio galimybė nesutikti su darbuotojo prašymu dirbti nuotoliniu būdu yra mažesnė, jei darbuotojas nurodo, kad jo nepilnametis vaikas negali dalyvauti ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo procese dėl taikomų šioms įstaigoms veiklos apribojimų.

COVID-19 darbovietėje: ką svarbu žinoti darbdaviui ir darbuotojams?

Primintina, kad pagal naujojo Darbo kodekso 28 straipsnį, darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. Tai reiškia, kad tiek darbdavys, tiek darbuotojas turi siekti susitarti dėl lankstesnio darbo laiko režimo šiomis ypatingomis sąlygomis. Prastova Prastova — įstatyme numatytas būdas sustabdyti darbo sutarties vykdymą darbdavio iniciatyva DK 47 str.

Prastova gali būti skelbiama tiek visai grupei darbuotojų, tiek ir vienam darbuotojui. Tai yra galimybė šalims maksimaliai apriboti savo įsipareigojimus pagal galiojančią darbo sutartį — darbdavys neprivalo užtikrinti saugių ir sveikų darbo sąlygų, tačiau turi teisę iškviesti darbuotoją dirbti jau nuo kitos dienos.

Darbuotojui tokiu atveju taikoma uždarbio garantija — išmokėta alga ir prastovos metu mokamas atlyginimas kalendorinį mėnesį kartu turi būti ne mažesni už MMA, kai pagal sutartį dirbama visą dieną.

nedelsiant dirbti iš namų

Jei dirbama etato nedelsiant dirbti iš namų, uždarbio garantija atitinkamai mažinama. Darbdavys negali darbuotojui uždrausti veiklų prastovos atveju pvz. Darbdavio rekomendacijos darbuotojams turėtų numatyti, kad darbuotojai atidžiau rinktųsi laisvo laiko praleidimo būdus ir siektų išvengti užkrato.

nedelsiant dirbti iš namų

Darbdavio pareiga imtis bendrųjų priemonių prieš infekcijos plitimą Nepriklausomai nuo ekstremalias situacijas reguliuojančių įstatymų reikalavimų ar pareigūnų nurodymų, darbdavys privalo imtis priemonių klientų ir darbuotojų sveikatai apsaugoti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 str.

Kol nėra paskelbtos imperatyvios priemonės įstatymo nustatyta tvarka, tokias priemones gali taikyti ir pats darbdavys, individualiai įvertinęs situaciją savo darbovietėje, atsižvelgdamas į rizikos veiksnius ir savo veiklos specifiką. Jei darbdavio opcionų prekybos apskaita nepriskiriama prie veiklų, kuriose tokie pavojai priklauso prie galimos specifikos oro uostai, sienos kirtimo punktai, ligoninėsdarbdavys privalo sustabdyti darbovietės veiklą ar atskiras veiklas, jei: nėra tikras, kad šias veiklas dirbantys jo darbuotojai nėra užsikrėtę ar nėra viruso nešiotojai; yra padidėjusi užsikrėtimo nuo klientų ar trečiųjų šalių galimybė; ir patalpose negalima užtikrinti efektyvios viruso plitimo prevencijos pvz.

Jei darbovietės nedelsiant dirbti iš namų nėra ribojama, būtina imtis gydytojų ar institucijų rekomenduojamų priemonių, individualiai įvertinus užsikrėtimo rizikas. Tokiu atveju darbdavys galėtų darbas iš namų pasiūlymų darbo tarybai, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui ar specialiai sukurtam ad hoc komisijai įgaliojimus operatyviai ir efektyviai spręsti ar teikti pasiūlymus dėl konkrečių ar bendrų apsaugos priemonių nustatymo.

Individualių darbuotojo apsaugos priemonių kaukių, pirštinių ir kt. Pavyzdžiui, ligoninėse, kuriose susiduriama su didele tikimybe, personalas turi būti aprūpintas atitinkama apsauga specialūs rūbai, respiratoriai, vienkartinės pirštinės, akių apsaugą užtikrinančios priemonėstačiau maitinimo įstaigose, parduotuvėse, klientų aptarnavimo vietose kol kas galimos ir mažiau intervencinės priemonės reguliari dezinfekcija, pertraukos higienai.

Vis tik itin daug žmonių talpinančiose patalpose ar renginiuose būtinos papildomos individualios apsaugos priemonės vienkartinės pirštinės, respiratoriai darbuotojams.

Darbo tvarkos taisyklės

Reikia turėti omenyje, kad darbdavys lieka atsakingas tiek prieš darbuotojus, tiek prieš klientus dėl pasirinktų apsaugos priemonių tinkamumo ar savo priimtų ar nepriimtų sprendimų pagrįstumo ir dėl to kilusios žalos sveikatai.

Darbuotojo teisės darbdaviui pažeidus savo įsipareigojimus Jei darbdavys nesiima priemonių, kurių yra būtina imtis, darbuotojas turi teisę: atsisakyti vykdyti sutartį nedelsiant dirbti iš namų nesaugių darbo sąlygų DK str. Tokiu atveju teisė nedelsiant dirbti iš namų darbo užmokestį išlieka, jei atsisakymas yra pagrįstas.

Toks atsisakymas nebus laikomas darbo pareigų pažeidimu, jei ginčo atveju darbuotojas įrodys, kad jo sprendimas buvo objektyviai pagrįstas, pvz. Šiuo atveju darbuotojui turėtų būti mokamas minimalus darbo užmokestis, jei darbuotojas sustabdo darbo sutartį pagrįstai; savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį nedelsiant dirbti iš namų svarbių priežasčių DK 56 str.

Vėlgi, šiuo atveju bus vertinama priežasties svarba darbo sutarties nutraukimui, todėl, tikėtina, šis darbuotojo teisių įgyvendinimo būdas galėtų būti taikomas tik tais atvejais, kai darbdavys visiškai ignoruoja teisės aktų reikalavimus. Laikinojo nedarbingumo pažymėjimai Jei asmuo hospitalizuotas ar izoliuotas medikų sprendimu, jam paprastai išduodamas laikinojo nedarbingumo pažymėjimas.

Jei toks pažymėjimas nėra išduotas, o darbdavys darbuotojui neleido neatvykti, neatvykimas į darbą žymimas kaip darbuotojo pravaikšta. Nemokamas laisvas laikas DK str.

nedelsiant dirbti iš namų

Atostogos Šiuo laikotarpiu darbuotojas gali naudotis ir savo turimomis kasmetinėmis apmokamomis atostogomis. Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas būtinai šiuo metu tokiomis atostogomis naudotųsi. Darbdaviui tai pat draudžiama nustatyti tokį grafiką, pagal kurį visi darbuotojai ar jų grupės ima atostogauti kaip tik šiuo metu.

9 klaidos, kurios žudo produktyvumą dirbant iš namų

Tas pats galioja ir nemokamoms atostogoms, kurių iniciatorius visais atvejais yra darbuotojas. Jei darbuotojas tokio noro nepareiškia, nemokamų atostogų inicijuoti darbdavys negali. Šie keli pastebėjimai nepretenduoja apžvelgti visus mums dar nežinomo reiškinio teisinius aspektus.

Esamas reguliavimas taip pat nėra pritaikytas tokiomis beprecedentėmis situacijomis žr. Vis tik reikia pastebėti, kad šalių geranoriškumas, abipusis komunikavimas ir šalių tarimasis šiandien yra geriausias kelias įveikti šiuos iškilusius sunkumus.

Tomas Davulis yra Vilniaus universiteto profesorius, Teisės fakulteto Darbo teisės centro vadovas, Darbo kodekso rengimo grupės vadovas ir Darbo kodekso komentaro autorius Tags.

nedelsiant dirbti iš namų