2. Prekybos sistemos administratorius rusija. Užstato sistemos administratorius, VšĮ. USAD

Didmeninės elektros rinkos sandorių prekybos sistemos administratorius. Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Turinys

  Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d.

  didmeninės elektros rinkos sandorių prekybos sistemos administratorius forex euro doleris

  Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą; Nuolat Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius.

  didmeninės elektros rinkos sandorių prekybos sistemos administratorius jcp opcionų prekyba

  Informaciją, susijusią su vartotojo objektų atjungimu, apimančią informaciją apie: a planuojamus MW ar didesnės instaliuotos galios vartotojo objekto atjungimus, įskaitant MW ar didesnį vartotojo objekto planuojamo atjungimo pokytį, kai tai trunka ne mažiau kaip vieną valandą — nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą kiekvieną valandą; b MW ar didesnės vardinės galios vartotojo objekto faktinio prieinamumo pokytį — nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą kiekvieną valandą.

  Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius Informaciją, susijusią su perdavimo infrastruktūros atsijungimu, į kurią įeina informacija apie: a planuojamą atjungimą, įskaitant planuojamo jungiamųjų linijų ir elektros energijos perdavimo tinklo atjungimo pokyčius, dėl kurių tarpzoniniai pralaidumai tarp prekybos zonų per ne mažiau kaip vieną valandą sumažėja MW ar daugiau; b faktinio jungiamųjų linijų ir elektros energijos perdavimo tinklo prieinamumo pokyčius, dėl kurių tarpzoniniai pralaidumai tarp prekybos zonų per ne mažiau kaip vieną valandą sumažėja MW ar daugiau bei faktinio jėgainių tinklo jūroje infrastruktūros prieinamumo pokyčius, dėl kurių vėjo energijos tiekimas tinklui per ne mažiau kaip vieną valandą sumažėja MW ar daugiau.

  didmeninės elektros rinkos sandorių prekybos sistemos administratorius dvejetainiai opcionai ilgalaikiai signalai