ISSN - Footer

Darbas iš thiene home. Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas, vertinant GPAQ metodu - PDF Free Download

Fizinis aktyvumas, judant iš vienos vietos į kitą. Susisiekimo tikslais vaikšto pėsčiomis ar važinėja dviračiu tik 75 proc.

Judėjimas pėsčiomis ar dviračiu susisiekimo tikslu vidutiniškai per parą užima 80 minučių su nedideliais skirtumais tarp skirtingų grupių — moterys šiai fizinei veiklai per parą skiria 9 minutėmis daugiau nei vyrai atitinkamai 84 minutes ir 75 minutesasmenys su aukštuoju išsilavinimu 68 minutes mažiau nei kiti 83 minutes.

Laikas, praleistas sėdint.

darbas iš thiene home

Nustatyta, kad respondentai sėdėdami darbe, prie televizoriaus, kompiuterio, skaitydami, megzdami ir pan. Moterys sėdėdamos praleidžia laiko mažiau minutes nei vyrai minučių ; respondentai su aukštuoju išsilavinimu minutes daugiau nei su žemesniu minutes. Deja, kol kas vertinti situaciją Lietuvoje, palyginti su kitomis šalimis, naudojusiomis GPAQ, dar negalime, nes mokslinėje literatūroje skelbtų tyrimų, kuriuose būtų naudotasi šia nauja PSO metodika, nėra daug.

Tik Irano tyrėjai m.

DisplayLogo

Tyrimo duomenimis, 40 proc. O mūsų tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė 53,8 proc. Lietuvos gyventojų galima priskirti aukšto fizinio aktyvumo grupei. Šis rodiklis artimas nustatytam Tarptautinio paplitimo tyrimo metu 52,1 proc.

darbas iš thiene home

Daugiau tyrimų yra atlikta taikant IPAQ metodą, o jo vertinimo kriterijai darbas iš thiene home beveik identiški, todėl šio tyrimo duomenis galime palyginti su tarptautinio paplitimo tyrimo rezultatais. Išnagrinėjus fizinio aktyvumo skirtumus tarp skirtingų gyventojų grupių, matomi tam tikri dėsningumai. Aukštas bendras fizinis aktyvumas būdingas vyrams, turintiesiems žemesnį nei aukštasis išsilavinimą, kaime gyvenantiems asmenimis, ir daugiausia tai yra nulemta darbinės veiklos, nors vyrai ir laisvalaikiu užsiima fizine veikla dažniau nei moterys.

darbas iš thiene home

Tiesa moterys daugiau laiko skiria judėdamos susisiekimo tikslais. Suprantamas skirtumas tarp vyrų 37,7 proc.

★ Andrea Palladio - italijos architektai ..

Panašūs argumentai paaiškina ir žemesnio išsilavinimo asmenų dažnesnę fizinę veiklą darbo metu. Vertinant fizinio aktyvumo lygius pagal respondentų išsilavinimą, statistiškai reikšmingus skirtumus tarp įgijusiųjų ir neįgijusiųjų aukštojo išsilavinimo galima aiškinti tuo, kad įgijusieji ir neįgijusieji aukštojo išsilavinimo dirba skirtingos specifikos darbus.

Respondentai, įgiję žemesnį nei aukštasis išsilavinimą, dažniau dirba darbus, kuriems reikalingos fizinės pastangos darbininkaituo tarpu Lietuvos gyventojai su aukštuoju išsilavinimu dirba daugiau protinį darbą specialistai, tarnautojai, vadovai.

Tai patvirtina ir pastarųjų ilgesnis laikas, praleidžiamas sėdint. Pagyvenusių žmonių sveikos gyvensenos tyrimo m. Tai galima būtų paaiškinti, kad tokio amžiaus respondentai yra dirbantys pensininkai arba šiaip aktyvūs, pvz.

DUK kategorijos

Ankstesnio tyrimo duomenimis, dauguma respondentų, ypač gyvenantys kaimo vietovėse, nežinojo ir nesuprato fizinio aktyvumo naudos sveikatai: jų manymu, sveikatą galima pagerinti tik vaistais ir poilsiu [20]. Mūsų tyrime nenagrinėta respondentų nuomonė, tačiau matyti, kad kaimo gyventojai yra fiziškai aktyvesni darbinėje veikloje, o laisvalaikio metu yra nežymiai pasyvesni.

LKD siūlo darbą

Reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį vyresnio amžiaus žmonių sveikatai, fiziniai pratimai gali sumažinti ar net sustabdyti depresiją, lėtines vyresnių žmonių ligas, tačiau tik mažuma vyresniųjų į tai kreipia dėmesį. Apibendrinus keletą tyrimų, konstatuota, kad tik apie 30 proc. Mūsų tyrimo duomenimis, vyresni asmenys buvo mažiausiai fiziškai aktyvūs tiek darbinės veiklos, tiek laisvalaikio metu — daugiau nei 85 proc.

★ Andrea Palladio

Ypač yra pasyvi vyresnių nei 60 metų asmenų grupė, nes joje fizine veikla darbo metu užsiimančių tebuvo vos trečdalis 32,7 proc. Yra įrodymų, kad laisvalaikio fizinė veikla yra ypač susijusi su sveikata [20].

Italų vėlyvojo renesanso architektas. Tai yra vienas iš įtakingiausių visų Vakarų kultūros architektų. Andrėja Paladijas tikriausiai labiausiai žinomas kaip užmiesčio vilų architektas.

Pastebima tendencija, kad laisvalaikio metu mažiau fiziškai aktyvios yra tos respondentų grupės, kurių darbinė veikla yra susijusi su vidutine ir intensyvia fizine veikla. Mažas fizinis aktyvumas yra siejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis, nutukimu, nuotaikos sutrikimais ir bloga bendra savijauta [22—24]. Ne tik kitose šalyse, bet ir Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad sėdimą darbą dirbantiems žmonėms intensyvi fizinė veikla gerina tiek emocinę būklę, tiek širdies ir kraujagyslių sistemos darbą, medžiagų apykaitą ir bendrą sveikatos būklę.

Epidemiologiniai tyrimai patvirtina ryšį tarp neaktyvaus gyvenimo būdo ir psichikos sutrikimų, parodo, kad tie asmenys, kurie reguliariai mankštinasi, jaučiasi daug geriau ir yra žymiai energingesni [23]. Sveikiems 18—64 metų amžiaus suaugusiems žmonėms PSO rekomenduoja ne mažiau kaip po 30 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos 5 dienas per savaitę arba ne mažiau kaip po 20 minučių labai intensyvios fizinės veiklos 3 dienas per savaitę [25].

Bft in Thiene

Šio tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojai fizinei veiklai per parą skiriamo laiko vidurkis yra gana didelis — daugiau nei 3,5 val.

Taigi fiziškai aktyvūs žmonės fizinei veiklai skiria gana daug laiko, bet visuomenės sveikatos specialistams iššūkiu lieka ta dalis Lietuvos gyventojų, kurių darbas nėra susijęs su fizine veikla, nes laisvalaikį skirti fizinei veiklai vis dar nėra įprasta. Menkas fizinis aktyvumas yra vienas būdingiausių modernios visuomenės gyvensenos bruožų, nes buities technika, automatizavimas, kompiuterizavimas, ryšių priemonių tobulėjimas sumažino poreikį judėti.

Todėl fizinio aktyvumo skatinimas turėtų tapti vienas iš prioritetinių sričių kiekvienoje šalyje. Politikos formuotojai, sveikatos, švietimo darbuotojai turėtų diegti, ugdyti vidinę gyventojų motyvaciją darbas iš thiene home poreikį judėti.

darbas iš thiene home

Fizinio aktyvumo įtakos sveikatai pripažinimas ir jo skatinimas turėtų būti nuosekliai įgyvendinamas per intervencines strategijas, ilgalaikį tarpsektorinį bendradarbiavimą, kuris skatintų individualų ir organizacinį elgsenos keitimą, kuriant naujas socialines normas. Fizinio aktyvumo skatinimo programos pirmiausia turėtų būti orientuotos į fiziškai neaktyvias ar mažai aktyvias gyventojų grupes.

Apibendrinus atlikto tyrimo duomenis, galima teigti, darbas iš thiene home Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas yra nepakankamas, ypač jauniausio ir vyriausio amžiaus suaugusiųjų, moterų ir asmenų su aukštuoju išsilavinimu grupėse. Itin ilgas laikas praleidžiamas sėdint, o laisvalaikiu fizine veikla užsiimančių asmenų skaičius itin mažas.

darbas iš thiene home

Būtina ieškoti veiksmingų metodų ir Straipsnis gautaspriimtas Literatūra 1. Stonkus S. Sporto terminų žodynas. Kaunas, Activité physique et santé.

Arguments scientifiques pistes pratiques. Programme National Nutrition Santé.